Vil bli kvitt «helsikes leven» med ulovlig måsejakt

Rauma kommune har sett seg lei av måsebråk i Åndalsnes sentrum, og har i flere år hatt aksjoner for å redusere måsebestanden. Måten de gjør det på er ulovlig, sier Fylkesmannen.

Arbeidere på jakt etter måser og egg på hustak i Åndalsnes sentrum i Rauma

Disse arbeiderne er blant de som har fått i oppdrag å fjerne måseegg i Rauma. Her på et hustak i Åndalsnes sentrum.

Foto: Stein Siem

Måseskrik er vanlig bakgrunnsstøy i den beskjedne byen Åndalsnes i Romsdal. Måsene har blitt et problem, mener kommunen som i mange år har lykkes i å redusere bestanden.

Rådmannen i kommunen, Oddbjørn Vassli, forteller om et «helsikes leven» hele døgnet og digre måser som lander midt i matfatet til sultne restaurantgjester.

I strid med lova

Oddbjørn Vassli

Rådmann i Rauma kommune, Oddbjørn Vassli, sier det er nødvendig å redusere måsebestanden i Åndalsnes sentrum.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Av jakttidsforskrifta går det frem at i Møre og Romsdal kan det plukkes egg fra måseartene gråmåse, sildemåse og svartbak frem til 20. mai. Fiskemåsen derimot er nær trua.

Rådmannen vet ikke sikkert hvilke egg som har blitt fjerna i årets aksjon. Ifølge Fylkesmannen er måseplagene knyttet til fiskemåsen - siden den er den eneste som hekker i sentrumsområder.

– Vi har gjort dette i alle år. For folk flest er måse måse. Det virker ikke som om fiskemåsen er en trua art på Åndalsnes akkurat, sier Vassli.

Redusere måseplager

Målet med måseaksjonen er å redusere hekking i sentrum, og før måsesesongen ble det derfor etablert et samarbeid mellom kommunen og gårdseiere om å prøve å kvitte seg med plagene.

Astrid Buset ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Astrid Buset, viltforvalter ved Fylkesmannen, sier at de kommer til å følge nøye med på kommunen neste år.

Foto: Privat

Dette er ingen enkel sak, forteller viltforvalter Astrid Buset ved Fylkesmannen. Hvis folk får helseplager på grunn av måsestøy kan kommunen selv gi tillatelse til å felle fiskemåse. Men det er uansett ulovlig å fjerne reir og egg fra denne arten.

For at det skal være lovlig å felle fiskemåse må kommunelegen bekrefte at måsen påvirker helsen til innbyggerne.

Kommunelegen i Rauma, Jon Sverre Aursand, forteller til NRK at han ikke har blitt informert om måseaksjonen. Det uroer Fylkesmannen.

– Rauma kommune driver en tvilsom praksis. Vi ser alvorlig på at de ser vekk i fra forskriftene, sier Buset.

Måse på hustak på Åndalsnes

Måser trives godt på hustakene på Åndalsnes.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Felling og fjerning

11. mai sendte Fylkesmannen ut informasjon til alle kommunene i fylket om reglene for felling og fjerning av måseegg.

I brevet informerer Fylkesmannen om at Rauma kommune bryter loven.

«Kommunen har vidare, på generelt grunnlag, gjeve løyve til å sanke egg frå alle typar måsar fram til og med 20. mai (...) Det er ikkje lov å fjerne reir og plukke egg frå fiskemåse. Vi ventar at Rauma kommune og samarbeidspartane rettar seg etter dette».

Rådmannen i kommunen sier at de vil ta hensyn neste år. Buset forventer at kommunen endrer praksis. Det var først i 2012 at forbudet mot å fjerne fiskemåser kom.

– Jeg tror at mange kommuner fortsatt henger etter. Rauma har nok ikke fanget opp denne endringa. Neste år kommer vi til å følge nøye med på hvordan kommunen aksjonerer, sier Buset.

Fylkesmannen oppfordrer Rauma til å sette i gang tiltak før hekkesesongen som hindrer fuglene i å hekke i sentrum, og at de bør finne alternative steder der fiskemåsen kan hekke i fred.