Ulovleg bruk av mobiltelefon

Politiet melder at det har vore trafikkontroll på Nørestranda i Vartdal i Ørsta i dag. Åtte bilførarar vart kontrollerte. Fem fekk forenkla førelegg for mobilbruk.