Uforsvarlig tilbud fra helseforetak

En pasient ble alvorlig skadd da han hoppet ut fra en veranda på sykehuset i Ålesund i fjor sommer. Statens helsetilsyn har konkludert med at Helse Møre og Romsdal ikke hadde sikret bygningen godt nok, og at tilbudet var uforsvarlig.

Mannen var alvorlig deprimert, og helsetilsynet mener pasienten burde ha vært vurdert på nytt med tanke på fare for selvmord. Helseforetaket har fått frist til oktober med å sette inn tiltak for å unngå at noe slikt skal skje på nytt.