Fortsatt uenighet om felles høgskole i fylket

– Skal vi bruke masse tid på å lage lokale nettverk, så vil kvaliteten på det vi gjør gå ned, sier rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter. Han er fortsatt i mot én felles høgskole i Møre og Romsdal.

Hallgeir Gammelsæter

Rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, liker ikke måten politikerne har behandlet saken omen eventuell felles høgskole i Møre og Romsdal.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, tror ikke én felles høgskole i fylket vil bli en realitet.

– Dette er et ønske fra Fylkestinget sin side, men det er Kunnskapsdepartementet og regjeringen som i siste instans avgjør dette. Deres utgangspunkt har vært at det skal være frivillighet. Det er ikke noen automatikk i at departementet følger dette rådet fra fylkespolitikerne, sier han.

Temaet vil bli debattert i ettermiddagssendingen til NRK Møre og Romsdal i ettermiddag 14:00. Følg sendingen på NRKs nettradio her.

– Tror ikke på felles høgskole

I april i år gikk ett samlet fylkesting i en høringsuttalelse inn for at de tre høgskolene i Møre og Romsdal bør slås sammen. Sammenslåingen vil innebære en felles høgskole med studiesteder i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Det er ikke noe høgskolen i Volda og Molde ønsker seg.

Rektor ved Høgskolen i Volda tror heller ikke det vil skje med det første.

Per Halse

Per Halse ved Høgskolen i Volda, stiller spørsmålstegn ved at politikerne ikke har inkludert høgskolemiljøet før de gikk inn for felles høgskole.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Jeg tror i alle fall ikke at det vil skje særlig raskt. Men noen signal kan tyde på at et regjeringsskifte etter hvert kan føre til større og mer sentraliserte enheter. I et slikt perspektiv kan det nok bli snakk om fusjoner, men da er det vel like sannsynlig at vi blir lagt under Universitetet i Bergen som at det blir en fylkesbasert høgskole, sier Per Halse.

Ålesund positive til fusjon

Høgskolen i Ålesund stilte seg positive til én høgskole i Møre og Romsdal.

De sa i sitt vedtak i 2011 at «én fusjonert høgskole i Møre og Romsdal, med tre likeverdige campus, er en fremtidsrettet regional løsning».

Rektor ved Høskolen i Ålesund, Marianne Synnes, var styremedlem da de stemte for dette vedtaket, og står like fullt for det i dag, nå som rektor.

Marianne Synnes

Marianne Synnes, rektor ved Høgskolen i Ålesund, er den eneste av rektorene som er positiv til fusjon.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Med et stadig økende samarbeid mellom de tre høgskolene, tror jeg at vi vil ende opp som en felles enhet etter hvert, sier hun.

– Arrogant å gjøre dette over hodene på rektorene

Den manglende debatten rundt Fylkestingets utspill stiller alle høgskolene spørsmålstegn ved.

– Jeg oppfatter det som en smule arrogant å gjøre dette over hodene på rektorene ved de tre høgskolene, når argumentene for en fusjon er at «bare slik kan vi bli gode på utdanning, forskning og samarbeid med næringslivet», sier Synnes.

Gammelsæter etterlyser også mer dialog.

– Det er veldig få politikere som har vært her og sjekket ut hvordan vi som høgskole fungerer, og hva vi tenker om dette spørsmålet før de har stemt for dette, sier han.

– Folk hos oss er oppgitt over hvordan fylkespolitikerne håndterer slike spørsmål, sier han.

– Grep for å få campus i Kristiansund

Gammelsæter sier at det de hører rundt saken er at dette er et grep for å få et nytt høgskoleområde i Kristiansund.

– Det er jo satt stopp for flere høgskoler, men for å få Kristiansund inn på kartet er vel tanken at det der skal bli et høgskoleområde med samme status som Volda, Ålesund og Molde. En slik løsning stiller vi oss veldig undrende til, sier han.

Han mener at om man slår sammen tre gamle høgskoler, og i tillegg ekspandere med et fjerde høgskoleområde, strekker man ressursene veldig langt. Høgskolen i Molde har vanskeligheter for å se at man kan øke aktiviteten i Kristiansund samtidig som man bruker krefter på å fusjonere.

– Skal de tvinge gjennom en fusjon nå, så vil det heller føre til at Kristiansund kommer mer i bakleksa, med mindre noen hoster opp mye penger. Men det er ingen som har signalisert at de har slike ressurser tilgjengelig, sier Gammelsæter.

– Vi samarbeider godt

Høgskolene mener at de allerede samarbeider godt. Gammelsæter kan ikke skjønne at tettere samarbeid skal være et argument for en sammenslåing.

– Den faglige verden er en global verden. Våre nettverk er mer nasjonale og internasjonale enn regionale og det må de være om vi skal holde tritt faglig. Skal vi bruke masse tid på å lage lokale nettverk, så vil kvaliteten på det vi gjør gå ned, sier Gammelsæter.

Han mener at et regionalt samarbeid ikke kan være noe mål for kvalitet innenfor akademia.

– Det som skaper produktet hos oss er undervisning og forskning, og der samarbeider vi med mange andre høgskoler, både i regionen, på landsbasis og internasjonalt.

Ser noen positive effekter


Gammelsæter tror det sikkert kan være administrative effekter på markedsføring og regnskap, og det vil kanskje redusere noen kostnader. Men tror ikke det vil gi gevinst totalt sett.

– Man kan jo slå sammen to bedrifter også, men hvis bedriftene holder på med forskjellige ting, og har forskjellig kultur, går vinningen opp i spinningen og vel så det, sier han.

Synnes mener på sin side at en fordel med fusjon kan være større fagmiljøer innen helsefag, og økonomisk-administrative fag.

– Jeg har tro på at flere hoder tenker bedre enn ett, sier hun.

Rektor i Volda håper en ny Mørebenk på Stortinget vil holde god kontakt med høgskolemiljøet.

– Jeg håper inderlig at den nye Mørebenken på Stortinget vil prioritere saksområdet, og gjøre sitt til å bedre rammevilkårene for alle høgskolene i fylket, sier Halse.

Tema i valgsendingen i dag

Venstres Pål Farstad har etterlyst mer handling rundt en felles høgskole. Han vil samtale med SVs Line Karlsvik om temaet i ettermiddagssendingen fra Kristiansund i dag. De vil også redegjøre for hvor regjeringspartiene står når det gjelder felles høgskole i Møre og Romsdal.

I tillegg vil Else May Botten (Ap) møte Åge Austheim (Frp) til debatt om hvem vi er tjent med å ha i regjering for å sikre et stabilt og allsidig næringsliv. Debattene vil ledes av Bergljot Hjorthol.

Redaktør i Tidens Krav, Tore Dyrnes, vil kommentere det som utsagnene til politikerne.

Men programleder for sendinga, Bibbi Kjølås, lover at også politisk humor og ung kultur står på sendeplanen.

Send spørsmål til politikerne

NRK oppfordrer publikum til å sende spørsmål til politikerne på sosiale medier.

Facebook-sida vår finner du på brukernavn NRK Møre og Romsdal, det samme heter vi på Twitter. På Twitter kan du og si hva du mener om debattene og vi vil svare deg. For at vi skal se innlegget ditt vil vi under valgsendingene bruke emneordet (hashtaggen) #nrkmogrvalg.

På Instagram finn oss på NRKMogR. Her vil vi også legge ut bilder fra debattene.