Uenige om ny luseforskrift

En ny forskrift skal sørge for at oppdrettsnæringa blir bedre på å bekjempe lus og kutter ned på medikamentbruken langs kysten.