Uendret vågehvalkvote i 2020

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har fastsatt en fangstkvote på 1.278 vågehval for 2020 – det samme som i år og i 2018. Det er mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. Tolv fartøy deltok i fangst etter vågehval i år, og 429 vågehval ble fanget. Dette er en nedgang fra 454 i 2018.

«Unstad Junior»
Foto: Picasa