Tussentunnelen stengd

Tussentunnelen på strekninga Molde – Kristiansund er midlertidig stengd på grunn av ein gjenstand i vegbana. Entreprenørar er på veg.