Politiet må jage vekk turister som fisker ulovlig ved oppdrettsanlegg

Fiskeridirektoratet og lakseoppdrettere mener turister som fisker nær oppdrettsanlegg er en fare. Ofte må de få hjelp av politiet i kampen mot turistfiskere.

Å jage bort turister som fisker rundt oppdrettsanlegg har blitt et vanlig oppdrag når politibåten patruljerer langs kysten. Ikke alle vet hvilke regler som gjelder.

– Dere er alle altfor nære anlegget. Rull inn og kom dere unna!

Budskapet blir ropt på engelsk fra politiet i patruljebåten. Ifølge Fiskeridirektoratet er det en stor overvekt av utenlandske turister som fisker for nær oppdrettsanleggene.

Ruth Kjempenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Region Midt

Seksjonssjef Ruth Kjempenes i Fiskeridirektoratet Region Midt.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det er ikke de lokale fritidsfiskerne som ligger for nært anleggene, sier seksjonssjef Ruth Kjempenes i Fiskeridirektoratet Region Midt. – De holder seg unna, de vet de kan bli identifisert, sier hun.

Det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra bøyene til oppdrettsanleggene, og helst skal man være enda lenger unna. Dette brytes ofte.

Fisker ulovlig nært oppdrettsanlegg på Nordmøre

Det er ulovlig å fiske nærmere enn 100-meter fra et oppdrettsanlegg.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Har ført til stor lakserømming

Å fiske rett ved en merd kan gi store miljøskader.

– Vi har sett eksempler på at fiskeutstyr har ført til ganske store rømninger av fisk. Så det er et veldig viktig at regelverket blir overholdt, sier Kjempenes.

Laks i mære på SalMar på Frøya i Trøndelag.

Kroker og annet fiskeutstyr på avveie kan føre til hull i laksemerdene, og laksen kan rømme.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

De har blant annet sett situasjoner der fiskeutstyr har hengt seg fast og kommet inn i mekanisk renseutstyr. Dette har skapt store ødeleggelser og ført til rømming av mye fisk.

Fiskeridirektoratet har ikke mulighet til å gi sanksjoner til vanlige folk, derfor anmelder de ulovlig fiske til politiet.

Fiskeutstyr i merdene

Torgeir Strand Fjelneset er driftsleder ved Salmar farming Storskjæret. Han er glad for at både politiet og kystvakta er i området for å holde kontroll.

Torgeir Strand Fjelneset, driftsleder i Salmar farming Storskjæret

Torgeir Strand Fjelneset, driftsleder i Salmar Farming Storskjæretpå Nordmøre.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Det hjelper når kystvakta er her og gir bøter. Det er tydelig at det ryktet sprer seg, sier Fjelneset.

Fjeldnset sier det ikke lenge siden en av oppdretterne her fant fiskeutstyr som satt fast inne i merden.

Skal informeres

Turister som kommer til Norge og låner fiskeutstyr skal informeres om regelverket rundt oppdrettsanlegg.

– Fiskeridirektoratet har en ordning der alle bedrifter som leier ut båter og fiskeutstyr må registrere seg og plikter å informere om 100-metersregelen, sier Kjempenes.

På Nordmøre opplever oppdrettere at enkelte utleiere er flinke til å informere, men politi og kystvakt er fremdeles svært viktig for å få bukt med omfattende ulovlig fisket.

Gul bøye markerer 100-metersonen ved oppdrettsanlegg

Fiske er kun lovlig 100 meter utenfor bøyene til oppdrettsanlegg. Uten å fiske har man heller ikke lov til å gå nærmere enn 20 meter fra bøyen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK