Turbiner midt i kommunen

Halsa kan få vindturbiner plassert i Rognskogen. Agder energi vil produsere kraft til tolv tusen husstandar midt i kommunen. (Sjå video)

Halsa natur
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Stor interesse

Folkemøte i Halsa
Foto: Sissel Helen Kvalvik / NRK

Mange møtte til folkemøte om utbyggingsplanene i Halsa.

1500 av innbyggerne hadde skrevet under på protestlistert og mange i salen argumenterte sterkt mot prosjektet.

Agder Energi har planer om å sette opp 30-40 turbiner midt i et område med nesten uberørt natur.

Mandag arrangerte de folkemøte for å orientere om planene og for å få innspill til det videre arbeidet.

Halsa kart
Foto: NRK