Tunneler åpnet

Elingsøy- og Valderøytunnelen er nå åpnet. Tunnelene var stengt en kort periode på grunn av oljesøl.