Tunnelane er opne

Både Ålesundstunnelane og Godøytunnelen er opne att. Tunnelane vart stengte ei kort stund medan det pågjekk oppryddingsarbeid.