Tunnel Hole-Engeset

Selskapet Storfjordsambandet ønskjer å realisere ein tunnel mellom Hole i Sykkylven og Engeset i Stranda som første delprosjekt i vegsambandet mellom Stranda-Sykkylven og Ålesunds-området. Med ein slik tunnel vert det ikkje naudsynt for trafikken å køyre over Strandafjellet. I ei pressemelding hevdar selskapet at tunnelen er sjølvfinansierande og vil føre til at Stranda og Sykkylven vert knytt nærare saman.

Storfjordsambandet
Foto: Storfjordsambandet