Tuneller åpnet

Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen er åpnet etter at begge tunnelene var stengt fordi et vogntog stanset.