Tryggleiken blir ikkje svekka

Politimeister Ingar Bøen meiner den nye lensmannsstrukturen ikkje svekkar tryggleiken i Møre og Romsdal. Talet på politistasjonar eller lensmannskontor i fylket blir redusert til 17. Men nye måtar å jobbe på, ny teknologi og betre organisering gjer at politiet kan møte folk sine forventningar, meiner Bøen.

Politimeister Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt
Foto: Trond Vestre / NRK