Tryggingssone

Politiet i Møre og Romsdal har no oppretta ei tryggingssone på 200 meter rundt staden der det er funne ein pakke som flyplasspersonalet ikkje kjenner innhaldet til.

– Evakueringa på flyplassen skjer fordi vi ikkje kjenner innhaldet i pakken. Det er ingen andre forhold som gjer pakken mistenkjeleg, seier operasjonsleiar Roar Fylling til NRK.