NRK Meny

Trur det blir meir kamp om pengane

Leiar i Møre Bispedømmeråd, Ann-Kristin Sørvik, er uroleg for økonomien når Den Norske Kyrkja frå årsskiftet skal styre seg sjølv. Til no har bispedømma fått pengar direkte frå Staten - men frå 2017 er det Kyrkjemøtet som skal fordele pengane. Sørvik meiner den nye ordninga krev at kvart bispedømme må stå hardare på for å få nok pengar. Retningslinjene for korleis pengane skal fordelast, blir lagde på Kyrkjemøtet i januar.

Ann Kristin Sørvik
Foto: Trond Vestre