Truleg brot på helseforetakslova

I eit notat frå advokatfirmaet Thommessen går det fram at det truleg "foreligger brudd på helseforetakslovens paragraf 16, dvs. eiersignaler eller et forsøk på eierstyring i strid med lovens krav om at slik eierstyring må skje via foretaksmøtet".