Tror ikke ulven kommer tilbake

Ulven som var innom Halsa i vår, kommer trolig ikke tilbake til området, sier Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn.

Ulv

Statens naturoppsyn tror ikke ulven som var i Halsa i vår kommer tilbake.

Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn tror ulven som var innom Halsa i vår trolig har vært en ung hannulv på jakt etter make.

– Det er vanlig oppførsel av det som vi antar er en yngre ulv, sier Wilberg.

Jan Wilberg, SNO

Jan Huseklepp Wilberg i Statens naturoppsyn tror ikke ulven kommer tilbake til Halsa.

Foto: Kari Toft / NRK

Ifølge Wilberg går ulver, når de er mellom ett til to år gamle, ut av det reviret de er født i, og legger ut på lange vandringer.

– Når den kommer til kysten på Nordmøre så kommer den jo ikke så mye lenger, så da har den dreid østover og sikkert støtt på Trondheimsfjorden, og da må den skifte retning igjen, forklarer Wilberg.

Den norske og den svenske ulven tar forskjellige retninger

Han mener det er en gjennomgående tendens at mange av ulvene som er i de norske revirene går østover, mens de fra Sverige har en tendens til å gå vest, sør og nordover.

– De går på en måte vekk fra det området de er født og oppvokst i, sier Wilberg.

Er det grunn til å tro at vi som bor langs kysten vil få hyppigere besøk av ulv fremover?

– Nei, dette varierer fra år til år, sier han.

Mer ulvetrafikk vestover og nordover

Han mener det har vært mer trafikk vestover og nordover denne vinteren og våren enn det har vært foregående år.

– Det kan være tilfeldigheter. Det har ikke vært noen økning nå på sommeren i forhold til skader på sau. Så det kan være tilfeldig når og hvor de går ut, sier Wilberg.

DNA-funn har bekreftet at samme ulven har vært på Østlandet og i Sør-Trøndelag.