NRK Meny
Normal

Mangler 101 lam etter sommerbeite

Bonde Tommy Sæther sendte 195 lam til fjells. 101 har ikke kommet hjem. – Situasjonen er helt uakseptabel, sier Mattilsynet.

Tommy Sæther

Sauebonde Tommy Sæther konstaterer at saueflokken han fikk hjem, er mye mindre enn den han sendte på sommerbeite.

Foto: Stein Siem/Åndalsnes Avis

Tommy Sæther har vært bonde siden 1980 og driver sauegård på Verma i Rauma kommune. Han har plass til hundre vinterfôret sau i fjøset.

I år slapp han 96 voksne sau ut på beite, i tillegg til 195 lam. Men etter sommerbeite mangler bonden nå 101 lam, i tillegg til 8 voksne sau.

Det var Åndalsnes Avis som først omtalte saken.

Bonden mener det kun er én årsak til at han mangler halvparten av lammene sine.

– Jerven har fått lov å herje i området her nå i flere år, sier han.

I fjor mistet bonden 41 lam.

– Men nå er det jo helt ekstremt.

Sauekadaver fra Verma

Dette lammet ble funnet 23. august i Vermedalen i Rauma. Lammet tilhører Tommy Sæther.

Foto: rovviltkontakt John Arne Brovold, SNO

Les:

– Uholdbar situasjon

Magne Mo, distriktssjef i Mattilsynet i Romsdalen, sier at slik situasjonen fremstår, er den helt uakseptabel fra et dyrevelferdsmessig synspunkt.

– Dette er en situasjon som ikke på noe sett og vis er bærekraftig.

Magne Mo

Magne Mo, distriktssjef i Mattilsynet i Romsdalen.

Foto: Stein Anders Larsen

Han vil nå ta initiativ for at flere etater ser på saken til Sæther. Mo utelukker ikke at det kan bli snakk om beitenekt.

– Det er i ytterste konsekvens. Før vi kommer dit er vi nødt å se på andre aktuelle tiltak. Uttak av rovdyr kan være aktuelt. Det kan også være aktuelt å skifte beite eller å bruke vokterhund. Det som er viktig er at vi kommer frem til et sett med tiltak som kan gi oss en god forhåpning om at denne situasjonen skal bli vesentlig bedre til neste år, sier han.

Funnet 20 kadaver

Det første kadaveret fant bonden 22. juli. Til sammen har han funnet 20 kadaver.

I tillegg har han funnet ullrester som han mener tyder på at flere lam er drept.

– Jeg får sikkert erstattet noe av det. Men når man tenker på alt arbeidet man har med dette, og dyrevelferden oppe i det hele, så kan ikke jerven få lov å herje slik som han gjør, mener bonden.

Bekrefter at jerven har drept sau

Statens naturoppsyn har lokale rovviltkontakter som er med og bistår dyreeiere med å få dokumentert dyreskader.

Rovviltansvarlig i Møre og Romsdal for Statens naturoppsyn, Lars Olav Lund, forteller at de har vært i Vermedalen og dokumentert at det er jerv som har tatt lammene.

Lars Olav Lund

Lars Olav Lund i Statens Naturoppsyn.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– At det er jerv ser vi på nakkebitt og på hvordan byttet er blitt håndtert. Jerven kan for eksempel prøve å lagre byttet sitt i bekker eller i myrområder, sier Lund.

Hittil har han fått innrapportert syv kadaver-saker som de med sikkerhet kan si skyldes jerv.

– I tillegg har vi noen eldre kadaverfunn som det er vanskelig å fastslå dødsårsak på.

Han legger til at Statens Naturoppsyn ikke er ferdig med å registrere saker i området og innsankingen er ikke helt over. Derfor kan det fortsatt dukke opp flere saker i området.

Les:

– Jerven yngler midt i saueflokken

Sæther er den eneste bonden som slipper ut på østsiden av Vermedalen.

I området hvor Sæther holder sauene sine, har det i flere år ikke vært fellingstillatelse på jerven fordi det er et yngleområde.

– Jerven yngler midt i saueflokken min. Så jeg synes at de kunne fordelt belastningen utover på sauenæringen, sier Sæther.

– Hvorfor velger du likevel å sende ut saueflokken i området?

– Jeg har ikke noe alternativ. Beiteområdet mitt er i det området, og det har det alltid vært. Jeg er helt avhengig av utmarksbeite, ellers blir det ikke nok fôr til vinteren. Alternativet er å legge ned drifta, og det synest eg ikkje er rett. Jerven bør ikke få avgjøre om jeg skal drive med sau eller ikke. Det er nesten som en hån mot mine forfedre.

Bonden mener at det ikke vil hjelpe noen om han legger ned drifta.

– Da flytter jerven dit det er mat å finne, og det kan være på beiteområdet til naboen, sier han.

Han mener at når det er påvist ynglinger i et så sterkt belastet område som det Vermedalen har vært de siste årene nå, så burde myndighetene ta ut den tispa som lever i området.

– Det hadde kanskje lettet trykket her ett år eller to. Det er det største ønsket jeg har. Den skal ikke utryddes, men det er for mange, sier han.

Føler seg ikke trygg

Det er lenge siden bonden har følt seg trygg når han sender lammene ut på sommerbeite i fjellet.

– Det er et stort dilemma for oss i næringa når vi vet at mange lammene som vi slipper ut, ikke kommer hjem. Men vi er helt avhengig av fjellbeitet. Får vi ikke sluppet dem ut er det ikke råd å drive på denne skalaen, sukker han.

Å ha sauer bare nede i bygda er ikke aktuelt, sier han.

Kun sett jerven én gang

Sæther har vokst opp på Verma, men jerven har han kun sett én gang.

– Det er ikke enkelt å jakte på den. Jeg synes myndighetene bør stå for jakten og ikke overlate dette til lisensjakt.

Sæther mener at dersom myndighetene virkelig har et ønske om å tynne ut jervebestanden, så burde ikke det være et problem.

Nå etterlyser han et klart svar.

– Vil de at jeg skal drive med sau i området, eller vil de ikke? Jeg føler at det er enten eller nå.

Uansett mener Sæther at det ikke løser problemet om han slutter med sau.

– Jerven følger maten, og om det ikke er sau her for den å spise så dukker jerven opp igjen i neste dalføre. Så lenge det er sau i området så ender jerven der å, sier han.