– De frivillige i Ålesund er fortsatt klare

Leder for frivillighetssentralen i Ålesund tror ikke at skrinleggelsen av akuttmottaket får konsekvenser for den frivillige innsatsen.

Sparebanken Møre Arena

AKUTTMOTTAK: Dette er den store idrettshallen Ålesund kommune ville tilby til akuttmottak for 500 asylsøkere.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Siv Katrin Ulla

Leder for frivillighetssentralen i Ålesund Siv Katrin Ulla.

Foto: Synnøve Hole

Flere hundre hadde meldt seg for å bidra ved akuttmottaket for asylsøkere i Storhallen, men i går meldte UDI at de trakk seg fra avtalen om å gjøre Sparebanken Møre Arena til et av de største asylmottakene i Distrikts-Norge.

UDI sier at årsaken er at behovet for akuttmottak har avtatt. Leder for frivillighetssentralen i Ålesund Siv Katrin Ulla tror de frivillige står klare om et mottak blir aktuelt igjen.

– Jeg tror de frivillige i Ålesund er klare hvis det skulle komme en lignende situasjon. Jeg tror ikke de har fått seg en knekk, men noen har kanskje blitt litt skuffet. Likevel har mange sagt de vil være frivillige uansett, vi har fått en del nye frivillige ut av dette her, sier hun.

Kontakt med de frivillige

Lokalpolitikerne i Ålesund ville tilby Storhallen som akuttmottak for 500 asylsøkere. Etter en heftig debatt lå alt til rette for at de første asylsøkerne skulle flytte inn, i midten av desember. Fredag ble det bestemt at dette ikke blir noe av.

Siv Katrin Ulla har nå kontaktet de som hadde meldt seg for å bidra i forbindelse med akuttmottaket om spurt om de vil bidra uansett.

– Jeg har hørt om de vil være med å hjelpe til i forbindelse med de flyktningene som er her og de som kommer uansett. Jeg har også informert de om hva frivillighetssentralen gjør ellers.