Tror ikke de finner smittekilden til E.coli-syk jente (3)

Veterinærinstituttet har ikke funnet E.coli-bakterier i matvarene som ble sendt prøver av, etter at en tre år gammel jente i Sula ble syk.

St. Olavs Hospital

Den tre år gamle jenta er fremdelse innlagt ved St. Olavs hospital.

Foto: St. Olavs Hospital

Seksjonssjef Kenneth Floyd Berge i Mattilsynet sier veterinærinstituttet har undersøkt prøver fra en rekke aktuelle matvarer jenta kan ha spist, uten å finne bakterien.

Floyd Berge understreker at det er svært vanskelig å finne smittekilden i slike saker, men sier de foreløpig ikke har avsluttet arbeidet.

Tror det er et enkelttilfelle

Fungerende kommunelege i Sula, Ronnie Aasestrand, tror ikke de kommer til å finne ut hva som gjorde at treåringen ble syk.

– Vi venter fortsatt på svar på noen prøver fra personer som har vært i nærmiljøet til jenta.

Men prøvene de har fått tilbake fra Mattilsynet har ikke påvist bakterien.

– Det må vi bare ta med oss videre og satse på at vi ikke får noe flere tilfeller. Det er betryggende at alle prøver har vært fine så langt, sier han.

Han sier at når Mattilsynet har gjort så omfattende undersøkelser, så ser han det som lite sannsynlig at de vil finne smittekilden.

Tilstanden fortsatt alvorlig

Den tre år gamle jenta som ble smittet er fortsatt innlagt ved St. Olavs Hospital.

– Tilbakemeldingene fra sykehuset er at det går gradvis fremover, men det er fremdeles alvorlig, sier Aasestrand.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.