Tror IKEA kommer til Moa

Torsdag skal Ålesund bystyre avgjøre om IKEA får kjøpe en tomt på Moa. Flere politikere tror varehuset vil havne nettopp der.

Denne veka avgjer politikarane i Ålesund om IKEA får kjøpe tomt og etablere seg på Moa. Blant folk er det mange meiningar om dette. Skeptikarane er spesielt urolege for trafikkveksten.

IKEA vil kjøpe en 40 måls stor tomt på Moa. Politikerne skal ta stilling til om varehuset får kjøpe tomten direkte eller om den skal ut på det åpne markedet.

Tomten på rundt 40 mål ved kjøpesenteret Moa vil IKEA vil gi 40,8 millioner kroner for. Rådmannen i Ålesund tilrår å selge tomten direkte til varehuset, men der er det stor uenighet blant politikerne. Mange mener at tomten må legges ut på det åpne markedet og at IKEA må konkurrere med andre. Torsdag skal saken avgjøres i bystyret. Mandag kveld hadde både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gruppemøter.

Må konkurrere

Svein Rune Johannessen

Svein Rune Johannessen sier at det er flertall i Arbeiderpartiet for at tomten skal legges ut i det åpne markedet.

Foto: Trond Vestre / NRK

Etter halvannen times diskusjon konkluderte Arbeiderpartiets bystyregruppe i går med at tomten varehuset IKEA vil kjøpe på Moa i Ålesund skal legges ut på åpen konkurranse.

– Et stort flertall i gruppen forholdt seg dermed til bystyrevedtaket fra 19. juni i år, sier bystyrerepresentant for Ap, Svein Rune Johannessen.

Der mente 47 av de 49 representantene at IKEA måtte konkurrere om tomten på lik linje med eventuelle andre interessenter. Johannessen tror at IKEA vil ende opp med å kjøpe tomten.

Nei fra SV og KrF

I SV er holdningen den samme som Ap har kommet frem til. De sier et klart nei til at IKEA skal kunne kjøpe tomten direkte.

Andreas Lindbeck er bystyrerepresentant for SV, og mener bygging av flere butikker på Moa vil føre til problemer for Ålesund by.

– Vi vil slite ytterligere med å få et levende bysentrum dersom IKEA blir lagt til Moa, sier Lindbeck.

Også flertallet i KrF sier nei, i henhold til bystyrerepresentant Tore Johan Øvstebø.

Vil ha direkte salg

Geir Stenseth

Geir Stenseth i FrP sier at de mest trolig går for et direkte salg.

Foto: Birthe Bringsvor / NRK

Få dager før bystyret er det bare Høyre som har sagt et klart ja til direkte salg av tomten. I FrP kommer de mest sannsynlig til å gå for et direkte salg til IKEA, ifølge Geir Stenseth. Blir H og FrP enige med hverandre blir det flertall i bystyret.

– Personlig tror jeg at IKEA havner på Moa. Jeg har noen mistanker om at det vil være et flertall blant de 49 i bystyret på torsdag. Samtidig vil det nok være et ganske stort mindretall, sier Stenseth.

Han tror at selv om utfallet skulle bli at bystyret går for åpen konkurranse, er det likevel stor sannsynlighet for at IKEA kommer til Moa.