NRK Meny
Normal

Har god erfaring med færre lensmannskontor

– Volda lensmannskontor og Ørsta har vært samlokalisert i to år. Det er vi veldig fornøyd med, sier Lensmann Guttorm Hagen som mener færre lensmannskontor er en moderne ordning.

Guttorm Hagen

Driftsleder for Søre lensmannskontor Guttorm Hagen tror færre lensmannskontor vil styrke fagmiljøene.

Foto: Arne Flatin / NRK

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil legge ned ti lensmannskontor i Møre og Romsdal. Lensmann Guttorm Hagen mener at det er en riktig utvikling.

– Dette er nok rett i forhold til de nye kravene til tjeneste som vi har med døgntjeneste og patruljer som er ute hele tiden. Det er det som teller mest. For Søre Sunnmøre sin del er det korte avstander og vi vil likevel kunne gi et godt tilbud, og vil utvikle tilbudet vi har i dag, sier Hagen.

Fornøyd med samlokalisering

Sunnmøre politidistrikt er delt opp i to driftsenheter; Nordre og Søre.
Hagen er leder for driftsenheten Søre som omfatter Volda, Ørsta, Ulstein og Hareid, og Herøy og Sande lensmannskontor.

– Søre er en driftsenhet for fire lensmannskontor og jeg er driftsleder for dem. Men der er fire lensmenn, forklarer Hagen. (journ. anm. Guttorm Hagen er i utgangspunktet lensmann i Ørsta, men han er også fungerende lensmann for Volda.)

Blant lensmannskontorene som Guttorm Hagen er driftsleder for, vil Herøy og Sande bli lagt ned om politidirektøren får det som han vil. Men Hagen frykter ikke færre lensmannskontor og peker på samlokaliseringen av Volda og Ørsta i juni 2011 var vellykket. I juni 2013 flyttet de inn i nye lokaler i Hovdebygda.

– Volda lensmannskontor og Ørsta har vært samlokalisert i to år. Det er vi veldig fornøyd med. Vi har flere både sivilt ansatte og tjenestemenn til stede til enhver tid, og kontorene har vært åpne siden vi har vært under samme tak, sier Hagen.

Moderne ordning som bedrer fagmiljøene

Hagen mener at en slik sammenslåing gjør at fagmiljøet blir sterkere og bredere.

– Dette er en god moderne ordning. Lensmannsdistriktstrukturen på Sunnmøre ble etablert på 60-tallet da det ikke fantes bruer og tunneler så er det rom for å se på strukturen på nytt etter så mange år, sier Hagen.

– Men mange er redd vi vil miste nærheten til politiet?

– Vi er mye nærmere publikum i dag enn vi var på den tiden da det ikke var tilgjengelig personell på kveld og natt og helg. Det er ikke mange år siden vi ikke hadde faste vakter. Dette bedrer seg hele tiden, sier Hagen.

Han peker på at nye måter å kommunisere på, og at det er lett å reise ut til de som trenger hjelp fra politiet.

– I tillegg har vi gode samarbeidsplattformer med kommunene og andre offentlige etater og frivillige, så for Søre Sunnmøre sin del er det mulig å ha gode tilbud likevel, sier Hagen.

Ordfører i Stranda mener forslaget svekker polititilbudet

Stranda lensmannskontor er også på lista over kontorer som politidirektøren vil legge ned. Selv om kontoret på Stranda lenge har samarbeidet med Sykkylven, og kun hatt åpent to dager i uken, mener ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp) at det vil svekke tilbudet om man legger ned lensmannskontoret på Stranda.

– Først og fremst blir det en svekkelse av tilbudet til vanlige folk. Det å ha politi i bygdesamfunnet her på Stranda er viktig. Det har en rekke betydninger, men først og fremst synliggjøring av politiet som en viktig del av samfunnet, sier han.

– Men betyr det så mye at det er folk på lensmannskontoret? En kan vel få synlig politi uten lensmannskontor?

– Det kan en få. Men jeg ser på dette som en del av den sentraliseringspolitikken som nå går over hele landet hvor man skal ha færre distrikt, færre kontor og færre lensmenn. Og til slutt er vi så langt fra politimakten at vi knapt nok har kontakt med dem, sier Tryggestad.