NRK Meny
Normal

Denne har du neppe sett før

I høst gjorde økolog Steinar Vatne et usedvanlig funn. Etter dialog med soppekspert tror han at han har funnet en ny soppart.

Rødsporesopp (Entoloma sp)

Har du sett denne soppen før? Økolog Steinar Vatne tror han har funnet en ny soppart.

Foto: Steinar Vatne

– Når en går ute og leter etter sopp og planter så blir det jo litt som skattejakt. De er ofte sjeldne arter vi leter etter, og da er det selvsagt kjempespennende når vi gjør slike spesielle funn, sier økolog Steinar Vatne.

På oppdrag for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har økolog Vatne kartlagt biologisk mangfold og utarbeidet forslag til skjøtselstiltak for Muldalsgårdene og Muldalsætra i Tafjord i Norddal kommune.

Steinar Vatne

Økolog Steinar Vatne tror han har funnet en ny soppart.

Foto: Steinar Vatne

Områder som Muldalsætra, som aldri er gjødslet eller pløyd, er viktige områder for å finne sjeldne karplanter, sopparter og insekter. Og det var på oppdrag i dette området Vatne fant en sopp som gjorde han veldig usikker.

Lett å ta feil

– Jeg gikk og lette etter beitemarksopp, en gruppe med sopper som trives veldig godt i gammel ugjødslet beitemark og slåttemark. Og så kom jeg over en art som så ut som en rødspore, men jeg klarte ikke å kjenne den igjen, så jeg plukket den med meg og dro på soppkurs på Lesja, forteller Vatne.

Han forklarer at det er veldig mange sopparter og derfor er det ofte at man må ta med seg det man finner hjem, og så kikke på det i mikroskop, og artsbestemme hjemme.

– Det er mange arter det er vanskelig å ta i felt, sier han.

– Rødsporen er en vanskelig slekt

På kurset på Lesja møtte Vatne soppekspert Øyvind Weholt, som er ekspert på rødsporesoppen.

Weholt kikket på soppen og etter noen uker fikk Vatne e-post fra soppeksperten som bekreftet at det kunne være snakk om en ny art for soppslekten, sier Vatne.

Weholt, som har gått igjennom litteraturen som eksisterer for rødsporen i Europa, bekrefter til NRK at han tror dette kan være en ny art.

– Rødsporen er en vanskelig slekt, det er en ting, det andre er at når det bare er ett funn er det farlig å konkludere bombastisk for man har ikke sett på variasjonsbredden. Men basert på det jeg så på soppen, pluss mine mikroskopiske vurderinger, tror jeg dette er en ny rødspore, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Her har de kanskje oppdaget en ny soppart, Muldalsætra

Området på Muldalsætra er gammel slåttemark/beitemark som er under gjengroing. Økologen synes det er spennende om soppen er knyttet til åpen gressmark.

Foto: Steinar Vatne

Kan ikke være helt sikker

Men hverken Weholt eller Vatne kan enda være helt sikker på om dette er en ny art.

– Soppen stemmer ikke helt med de nøklene man bruker for å artsbestemme disse rødsporene, sier Weholt. Det er en god indikasjon på at de kan ha funnet en ny sopp.

– Sikker kan man aldri være. Det kan jo være en veldig rar variant av en soppart, legger Vatne til.

Må bevise at det er ny art

For å finne ut om dette er en ny art så må Vatne, eventuelt sammen med en vitenskapelig ansatt, beskrive arten mikroskopisk og makroskopisk, i en vitenskapelig artikkel.

– Dette må bevises før man ser denne arten i soppboka?

– Ja, og det kan ta flere år før noe slikt blir publisert, sier Vatne.

Han synes det er ekstra spennende dersom dette viser seg å være en sopp som er knyttet til gamle beitemarker.

– Vi vet jo ingenting om økologien til denne soppen, eller hva den krever og hva livsvilkår den vil ha, forklarer Vatne.

Det vil de ikke vite før de har funnet sammen sopptypen flere ganger og kan se et mønster i hvor den vokser.

Om dette er en ny art burde den kanskje hete Vatne-soppen da eller?

– Nei, det tror jeg ikke. Det ville passe om den fikk navnet Muldalsrødspore, eller noe sånt, smiler Vatne.