Tror 15.000 kubikk stein har forsvunnet fra Veslemannen

NVE har fått et foreløpig resultat på hvor mye stein som har rast ut fra Veslemannen siden 2015.

Mannen dagkamera.

Mannen dagkamera.

NVE har i dag med bistand fra Norsk Geologiske Undersøkelse fått et foreløpig resultat på hvor store masser som har rast ut fra Veslemannen siden 2015. Volumet av disse massene utgjør i underkant av 15.000 kubikkmeter.

Geologene har tidligere gått ut i fra at det er et område på mellom 120.000-180.000 kubikk som kan rase. Nå vil de gjøre flere undersøkelser for å se hvor stort fjellpartiet som står igjen er.

Gudrun Dreiås Majala (NVE)

Geolog i NVE, Gudrun Majala, sier at sikkerheten til beboerne under Veslemannen er deres førsteprioritet.

Foto: Silje Bjerknes / NRK

– Vi har kontakt med flere av fagmiljøene så vi vil gjøre en videre revidering av det totale volumet av Veslemannen, sier geolog i NVE Gudrun Majala.

Størrelsen av partiet kan ha stor betydning for å måle hvor langt et skred kan nå.

En drone fra NVE kartla i dag området ved Veslemannen for å finne ut hvor mye stein som har rast ut i sommer.

En drone fra NVE har kartlagt i området ved Veslemannen for å finne ut hvor mye stein som har rast ut.

Mindre sannsynlig at skredet når langt

NRK var for to uker siden med NVE opp på Mannen da de gjorde disse nye droneopptakene for å få nye bilder av Veslemannen fra toppen av fjellet. Da sa sjefsgeolog Lars Harald Blikra i NVE at det er mindre sannsynlig at et skred vil nå langt dersom partiet blir mindre.

Nå vil NVE ha hjelp av eksperter fra både inn- og utland til å vurdere størrelsen som står igjen og hvor langt et ras fra Veslemannen nå kan nå.

Beboerne under fjellet har i sommer måtte evakuere fire ganger, og totalt 15 ganger siden 2014. Hvis NVE og andre fagmiljøer finner ut at utløpsområdet fra et skred vil se annerledes ut enn tidligere antatt, kan det hende at beboerne under partiet ikke trenger å bli evakuert.

Men Majala i NVE sier at det er for tidlig å si nå om skredet kan nå bebyggelse eller ei.

– Vi ønsker å være helt sikker i vår avgjørelse før en beslutning tas. Sikkerheten til beboerne under Veslemannen er vår førsteprioritet, sier Majala.

Gått flere steinsprang i dag

NVE hevet onsdag farenivået ved fjellpartiet til oransje fordi bevegelsene var relativt høye, og det var varslet nedbør som påvirker bevegelsene i fjellet. Oransje er det nest øverste nivået og betyr at geologene har døgnkontinuerlig overvåkning av partiet og raskt kan heve farenivå dersom bevegelsene aksellererer.

Torsdag har det ikke kommet store nedbørsmengder, men bevegelsene har likevel økt og er nå på 18 centimeter i døgnhastighet i den øvre delen, og på rundt 6 centimeter per døgn i den nedre delen. Det har også gått steinsprang. Dersom hastighetene i fjellet øker mer, og farenivået blir hevet, vil beboerne fortsatt bli evakuert.

– Vi vil være helt sikker på det som er gjort for å ivareta de som bor under Veslemannen, og at de skal være trygg, før eventuelt noe annet blir gjort, sier Majala.