NRK Meny

Trenger flere boliger

Ålesund kommune trenger flere boliger til vanskeligstilte og personer med ulike omsorgsbehov, ifølge Ålesund kommunale eiendom. Sammen med Ålesund kommune og Husbanken, arrangerer de en boligkonferanse der de inviterer private utbyggere. I 2040 er det forventet en befolkningsvekst opp mot 90 000 i Ålesundsregionen viser tall fra SSB.