– I verste fall kan det være med på å sette personer i livsfare

Statens vegvesen trekker tilbake EU-godkjenningen for 34 kjøretøy etter å ha avdekket kontrolljuks ved et verksted i Molde.

Odd Nasvik i Statens vegvesen

ALVORLIG: Odd Nasvik i Statens vegvesen mener det å godkjenne kjøretøy som ikke har blitt kontrollert på riktig måte er med på å undergrave trafikksikkerheten.

Foto: Statens vegvesen

– Vi ser alvorlig på dette fordi de kan slippe ut biler som kanskje ikke har vært reparert eller er i orden. I verste fall kan det være med på å sette personer i livsfare ved å sende trafikkfarlige kjøretøy ut i trafikken, sier seksjonsleder Odd Nasvik ved Statens vegvesen Region midt.

I forbindelse med en tilsynssak har Statens vegvesen, i tett samarbeid med verkstedets ledelse, avdekket at en ansatt har godkjent et stort antall kjøretøy uten at virksomheten er sikre på om kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.

– En av kontrollørene våre fikk et tips og ledelsen på verkstedet oppdaget at det var noe ugreier, så det har vært et samarbeid mellom oss og dem. De fant ikke ut at kontrollene var betalt. De fant ikke igjen kontrollene opp mot fakturasystemet.

– Betyr det at de ikke har vært på kontroll i det hele tatt?

– Det kan tyde på det. At de ikke har vært kontrollert, men bare lagt inn.

Mener nye krav vil bedre situasjonen

Vegvesenet har nå sendt brev til bileierne slik at de får ta kontrollene. Nasvik sier det er vanskelig å vite om bileierne har visst om situasjonen, men han tror ikke det. Den ansatte på verkstedet har mistet jobben.

– Vi skal nå se på hvordan vi skal reagere mot verkstedet. Det kan være snakk om en advarsel eller inndraging i tre måneder.

Ifølge Nasvik opplevde de en lignende hendelse i Kristiansund for noen år siden. Det var også en situasjon i Sandefjord forrige måned, der en ansatt ved et verksted hadde godkjent 170 kjøretøy uten at det var sikkert at de hadde vært inne til kontroll.

Nasvik har tro på at slike hendelser vil bli lettere å unngå fordi alle kontrollørene nå på kurses, ha vandelsattest og de får strengere krav til habilitet. Det ble innført et krav til vandel for kontrollører fra 1. oktober 2018, med en overgangstid til senest 1. oktober 2021 med å fremlegge ordinær politiattest. Den ansatte har ikke fremlagt slik attest og dermed er det ingen godkjenning å trekke tilbake.

– Vi satser på at dette bedrer seg når alle kontrollene blir godkjent fra 2021 og vi satser på at vi får bukt med dette, sier Nasvik.