Trebarnsmor insisterer på at passet er ekte – blir likevel sendt ut av Norge

UDI tror at passet til Sitel på Sunnmøre er forfalsket. Selv ikke dokumenter fra den eritreiske ambassaden i Sverige overbeviser og nå må hun forlate barna sine og dra tilbake til Eritrea før jul.

Amanuel Misigna Zerit, Sitel Isa Adala og Winta Amanuel.

Amanuel Misigna Zerit, Sitel Isa Adala og Winta Amanuel frykter at familielivet kan gå tapt fordi UDI mener Sitels pass er forfalsket.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Sitel Isa Adala (50) skjelver der hun sitter mellom ektemannen og datteren.

Fire uker før jul fikk hun beskjeden fra UDI om at hun må være ute av Norge innen 21. desember, en situasjon avisa Møre skrev om først.

Ifølge familien vil hun ikke spise, sove eller gjøre noen ting lengre.

– Det er veldig trist. Jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det. Det er veldig vanskelig, sier Sitel gråtkvalt.

Hun har fast jobb ved et omsorgssenter i Volda og snakker til vanlig norsk, men synes det er vanskelig å svare på noe annet enn sitt morsmål når det gjelder denne saken. Datteren Winta Amanuel på 16 år må holde mamma i hendene mens hun prøver å beskrive situasjonen familien er i.

– Skal de skille en familie der alle er veldig glad i hverandre? Det er ikke noe rettferdig, sier Winta.

Sitel og datteren hennes Winta (16).

Familien beskriver Sitel som ei blid dame som tar vare på de rundt seg. – Uten henne er jeg ikke hel, sier datteren Winta.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

UDI: – Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig

Sitel tar igjen til tårene når hun hører datterens ord. Det Winta snakker om er forklaringen som er brukt i vedtaket de fikk tilsendt fra UDI. Der står det følgende:

«Det ovennevnte passet har blitt sendt til dokumentteknisk undersøkelse ved Nasjonalt ID-senter. Det fremkommer i deres rapport av 20.02.2019 at passet etter all sannsynlighet er forfalsket.»

Familien fikk et forhåndsvarsel i april om dette, og sammen med advokat Jørund Knardal, fikk de dokumentasjon fra den eritreiske ambassaden i Stockholm om at passet er gyldig.

Ambassadens dokumentasjon på at passet til Sitel er ekte.

Ambassadens dokumentasjon på at Sitels pass er ekte.

Foto: Privat

I sitt vedtak 29. november svarer UDI at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til at de skal omgjøre vedtaket, og at Sitel må reise ut av landet.

«Vi mener fremdeles at du har levert falske dokumenter til norske myndigheter,» skriver UDI i vedtaket. Det er ikke vedlagt noen grunn til hvorfor de mener dokumentasjonen fra ambassaden ikke er tilstrekkelig.

De mener at Sitel har bevisst gitt uriktige opplysninger til myndighetene og at hun derfor ikke har gjort sin plikt til å «bidra til å avklare identiteten sin».

UDI har gjennom de seks årene Sitel har bodd i Norge som flykting fått sett passet hennes hver gang hun har søkt om oppholdstillatelse.

Vedtaket (s1) som ble sendt til Sitel.
Vedtak (s2) som ble sendt til Sitel.
Vedtaket (s3) som ble sendt til Sitel.
Vedtak (s4) som ble sendt til Sitel.
Vedtak (s5) som ble sendt til Sitel.

Advokaten: – En svært graverende sak

Miran Skikic, seksjonsleder i asylavdelingen i UDI, bekrefter at de har mottatt dokumentet fra ambassaden, men at det ikke er tilstrekkelig til å se bort ifra undersøkelsen av passet som er gjort av politiet.

Miran Skikic.

Miran Skikic er seksjonsleder i asylavdelingen i UDI

Foto: Nora Lie / UDI

På spørsmål fra NRK om hva UDI mener med «ikke tilstrekkelig», svarer han følgende:

– Denne bekreftelsen er ikke nok til å se bort ifra det som fremstår for å være en manipulasjon med sider og stemplinger i selve passet.

Hvorfor står ikke den forklaringen i vedtaket?

– Dette er noe søkeren har blitt forelagt i forbindelse med en samtale med politiet, sier han.

Svaret til UDI stiller familiens advokat Jørund Knardal seg uforstående til.

Jørund Knardal

Familiens advokat Jørund Knardal mener saken er svært graverende.

Foto: Terje Reite / NRK

– UDI har ikke gitt noen begrunnelse på hvorfor de mener at eritreiske myndigheters dokumentasjon ikke er tilstrekkelig. Hvis det er sagt i en samtale før denne bekreftelsen fra ambassaden kom, så kan ikke det stemme, sier advokaten.

Han mener at UDI må komme med en bekreftelse på at de ikke stoler på eritreiske myndigheter.

– Dette passet er autentisk i henhold til ambassadens arkiv og kontor.

Frykter Sitel kan havne i fengsel

Hvis Sitel ikke får bli i Norge, frykter familien at hun skal bli arrestert av eritreiske myndigheter. Dette fordi hun forlot landet med dattera Winta for 8 år sida for å hjelpe sin syke sønn i Uganda, som ifølge familien betyr at hun tok barna sine ut av militær tjeneste.

UDI mener derimot at Sitels situasjon ikke gir grunnlag for å gjøre et unntak fra vedtaket.

– Vi har vurdert mulige negative virkninger dette vedtaket vil ha på familien opp mot tungtveiende innvandringsregulerende hensyn. Vi har konkludert med at vedtaket ikke er å anse som uforholdsmessig, sier Skikic.

Sitel og datter Winta.

Sitel og datteren Winta blir følelsesladet av tanken på at Sitel må reise fra familien.

Foto: Jan Erik Rudi Finsæther / NRK