Berre tre vil bli politimeister på Sunnmøre

Berre tre personar står på søkerlista til jobben som ny politimeister på Sunnmøre.

Ålesund poloitistasjon

Politiet på Sunnmøre skal få ny sjef. No er søkjarlista klar.

Foto: NRK

Stillinga blei lyst ut etter at det blei kjent at Steven Hasseldal gjekk til ny jobb som politimeister i Østfold. Hasseldal starta i jobben der 2. september. Sidan det har Ingar Bøen vore konstituert i stillinga. Han står også på søkjerlista.

Dei tre søkjarane er:

  • Rune Andersen (48)
  • Trond Arne Aglen (42)
  • Ingar Olav Bøen (55)

Trond Aglen har adresse Ulsteinvik. Han er i dag administrasjonssjef i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Ingar Bøen bur i Ålesund og er til dagleg politiinspektør i Sunnmøre politidistrikt.

Rune Andersen er busett i Egersund.

I utlysinga heiter det at stillinga er mellombels. Årsaka er at det enno er usikkert korleis grensene for politidistrikta blir sjåande ut i framtida og om Sunnmøre politidistrikt blir del av eit større distrikt.