Tre tilbud om tunnelutbedring

Statens vegvesen har mottatt tre tilbud på utbedring av Blindheimstunnelen, Moatunnelen og Hatlaåstunnelen i Ålesund. Det er Skanska Norge, VVB Nordic Engineering og HG International som har kommet med tilbud. Assisterende prosjektleder Arne Ola Stavseng sier de tar sikte på å skrive kontrakt i november og arbeidet skal være ferdig i september neste år. Arbeidet er en del av en omfattende utbedring av tunnelene som skal pågå frem til 2019.