Tre kjøretøy fikk kjøreforbud

Statens vegvesen har hatt kontroll i Velledalen i Sykkylven. Resultatet førte til blant annet tre bruksforbud. Et av kjøretøyene hadde dårlig lastsikring, og en hadde dårlig sikt. To ble meldt til arbeidstilsynet for manglende årskontroll av kran.