Tre kjørefelt i Romsdalen tidligst i 2020

Mens dårlig skodde vogntog på såpeglatt veg igjen sperrer trafikkbelasta E136 gjennom Romsdalen, må Statens vegvesen ha ny reguleringsplan før de kan starte bygging av ny veg.

Vogntog sperrer E 136 øverst i Romsdalen

Slike situasjoner er typiske på tøffe vinterdager på E 136 i Romsdalen.

Foto: Statens vegvesen

Sjøl om vegstrekninga opp Romsdalen mot Oppland har prioritet i snøryddinga vinterstid, så får vogntoga store problem på vinterføret vi har sett siste dagene.

Les også Vogntogtrøbbel i Romsdalen

– Brustuglia er et kritisk element i vegnettet vårt, sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen Region Midt. Stor trafikk og mye tungtransport som har store problemer nå om dagen med snø og glatte veger.

Bratt og svingete

Brustuglia på E 136 i Romsdalen inn i Oppland

Nær 5 kilometer med ny veg skal bygges mellom Raudstøl i Romsdalen og Stuguflåten i Oppland.

Foto: Statens kartverk

Det er bratt med 5,5 prosent stigning og mange svinger som gjør at tunge kjøretøy må ned i fart. Dermed mister de evnen til å komme seg opp, sier Strand. Tunge kjøretøy blir stående og hindrer trafikken og sperrer også for brøytemannskapene.

E136 mellom Dombås og Ålesund er det viktigste vegsambandet mellom Østlandet og Møre og Romsdal. Rundt 1600 biler i døgnet i snitt gjennom året og 400 av dem er tungtransport.

Brukerne av europavegen – ikke minst lastebilnæringa sjøl - har krevd ny veg med tre felt gjennom årtier. Det har kommet inn på Nasjonal Transportplan – men så langt ingen bevilgninger på Statsbudsjettet til bygging. Nær 5 kilometer med ny veg skal bygges i vanskelig krevende terreng og kostnaden kan bli i underkant av en milliard.

Byggestart om 2 år?

Andre Moltubakk og Kjetil Strand

Prosjektleder Andre Moltubakk og strategidirektør Kjetil Strand jobber med planene for E 136 i Romsdalen

Foto: Gunnar Sandvik

Byggestart på ny 3-felts veg opp bratte Brustuglia på E 136 gjennom Romsdalen, kan tidligst skje i 2018. Nær dobbelt så bred veg som i dag planlegges - nesten 15 meter og det vurderes midtskille.

Ny reguleringsplan må lages og den håper man kan bli ferdig til sommeren 2017, sier strategidirektør Kjetil Strand. Det finnes en eldre reguleringsplan, men den må revideres med dagens nye standardkrav.

- Vi kan begynne forberedende arbeid i 2017, men for å få Stortingets tilslutning til å igangsette prosjektet, så er vi nok i 2018, sier strategidirektøren som regner med 2 til 3 års byggetid.