NRK Meny

Tre avslag og eitt ja

NVE har avslått søknadene om å byggje kraftverk i Dyrdøla på Fossheim og på Myklebust i Norddal. Alle dei tre prosjekta ligg i verna vassdrag. (Norddalsvassdraget og Valldøla). NVE meiner prosjekta strir mot vernegrunnlaget i vassdraga. Imidlertid kan Rødøla kraftverk byggjast. Her meiner NVE at prosjektet har små negative følgjer.