NRK Meny
Normal

Frykter massenedleggelser i bonde-Norge med Høyre i regjering

Tre av ti bønder vil avvikle sin gårdsdrift om Høyres forslag blir realisert, ifølge en ny undersøkelse gjort på vegne av Norges Bondelag. – Skremsel, sier Høyres Helge Orten.

Rundballer Matvalg

Aksjonen «Matvalg» pågår i hele landet.

Foto: Gunnhild Overvoll

Norges Bondelag mobiliserer lokallag landet rundt i kampen mot en blå regjering i innspurten til valgdagen mandag 9. september.

På spørsmålet «hvordan vil du utvikle drifta på gården din de neste fire årene hvis alle Høyres forslag blir realisert?» svarer 30 % av de spurte bøndene at de må avvikle driften. Bare 11 % mener at de kan øke driften under de samme kriteriene.

Arnar Lyche

Arnar Lyche oppfordrer bønder til å delta i aksjonen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi vil gjerne beholde den rødgrønne regjeringa, og vi er bekymret for hva som vil skje med den blå, sier Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag. Og han er ikke alene om bekymringene. På Vestlandet svarer 39 % av de spurte at de må avvikle driften om Høyre setter i verk sin landbrukspolitikk.

Undersøkelsen ble sendt ut til 3590 respondenter landet rundt. 865 bønder svarte på henvendelsen. Les hele undersøkelsen her.

Aksjonerer i innspurten

Denne uka aksjonerer bønder med det enkle slagordet «matvalg». Aksjonen er særlig synlig langs hovedveier, jernbane og turstier, der rundballene står på rekke og rad, med budskapet malt på.

– Det vi er veldig opptatt av nå er å få fram skillelinjene mellom disse to alternativene. Høyre vil redusere landbruksoverføringene med 1,5 milliarder, i tillegg vil de senke på tollen slik at produktprisene som bøndene kan ta ut i markedet blir lavere. Begge disse grepene ser vi på som en trussel, sier Lyche.

To roller

Samtidig viser undersøkelsen at 24 % av de spurte mener de kan drive videre som i dag, og 24 % er usikre.

– Hva med alle bøndene som stemmer blått?

– Bønder har to roller. Som bedriftsledere så kan du jo se at det kan være bra for din egen bedrift å stemme Høyre, så vi må ha full forståelse for det. Men vi snakker for hele landbruket og for en samla landbrukspolitikk.

– Ikke overrasket

Fylkesleder i Møre og Romsdal Høyre, Helge Orten, lar seg ikke overraske over kampanjen.

Helge Orten

Høyres Helge Orten kaller den nye undersøkelsen for skremsel og ikke realitet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er litt spesielt. Men det er ikke så veldig overraskende. Bondelaget har kjørt denne kampanjen for de rødgrønne gjennom hele valgkampen, og det er ikke spesielt overraskende at de gjør det nå i innspurten.

Han påpeker at Norges Bondelag i utgangspunktet er en partinøytral organisasjon, og er skeptisk til at de så tydelig velger side i valgkampen.

Skatteletter

Orten vedgår at Høyre har foreslått et kutt på 1,5 milliarder i landbruksstøtten. Samtidig mener han at skattelettene som er foreslått fra samme hold demmer opp for tapene kuttet vil resultere i.

– Vi ønsker å føre en offensiv landbrukspolitikk. Vi ønsker å målrette virkemiddelbruket sånn at vi kan få økt matproduksjon.

Han viser til regnestykker presentert av Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning, som viser at Høyres politikk vil bety økt matproduksjon en god distriktsprofil.

Tallene presentert av Bondelaget tror han ikke vil slå til i realiteten.

– Dette blir mer en skremsel enn en realitet. Det er viktig nå å tenke at bønder er selvstendig næringsdrivende som skal ha et utkom av det de driver med, og vi ønsker å legge til rette for de skal ha et godt utkom av det de driver med.

– På lag med bonden

– Vi er på lag med bonden. Det er litt overraskende at Bondelaget ønsker å kjøre en såpass krass linje til Høyre, sier Orten, som ønsker å snu spørsmålet tilbake til Bondelaget.

Han hevder nemlig at i åtte år med rødgrønne regjering, har antall bønder blitt kraftig redusert og selvforsyningsgraden har blitt redusert.

– Jeg tror det hadde vært smartere å rette kritikken mot dem som har sittet med ansvaret i åtte år, enn mot Høyre, som ønsker en offentlig landbrukspolitikk.