Trapper opp arbeidet

Det nye styret i selskapet Eksportvegen mener det er behov for å trappe opp aktiviteten. Selskapet jobber for en best mulig Europaveg 136 mellom Ålesund og Dombås. Vegen er en av de viktigste transportårene til og fra fylket. Eksportvegen mener det er et stort behov for utbedringer i årene som kommer.

Eksportvegen.
Foto: Privat