Trafikulukke på Sula

Det har vore ein trafikkulukke med to bilar og 4 personar involvert på Eidnes på Sula, opplyser politiet. Det skal vere lekkasje på staden. Dei veit førebels ikkje om det er personskadar. Vegsundbrua er stengd på grunn av ulukka.