Trafikkulykke Vestnes

  • Tre alvorleg skadde

    Tre av dei involverte i trafikkulukka på Vestnes i går fekk alvorlege brotskadar. Alle desse, to kvinner og ein mann, blir behandla i ved sjukehuset i Molde. To kvinner fekk lettare skadar, og blei behandla ved sjukehuset i Ålesund.