Trafikkulykke Sulesund

Det har skjedd ei trafikkulykke ved ferjekaia på Sulesund, det melder politiet. Vegen er difor stengd like før Sulesund ferjekai. Naudetatane er på veg til staden.