Trafikkulykke på Sjøholt

To bilar er involvert i ei trafikkulykke på Sjøholt i Ørskog. Politiet opplyser at dei to bilførarane skal vere oppegåande og ute av bilane. Naudetatane er på veg til staden. Det er ikkje meldt at vegen er stengt.