Trafikkulykke Molde

Det har skjedd ei trafikkulykke med to bilar på E39 på Fursetfjellet. Dei involverte skal vere ute av bilane, men skadeomfang er så langt ukjent. I forhold til trafikken, så er det manuell trafikkdirigering, med ett felt åpent.