Trafikkulykke Molde

Det har skjedd ei trafikkulykke ved Retiro på E39 i Molde. To køyretøy skal vere involvert i ulykka. Naudetatane er på veg til staden.