Trafikkulykke i Sykkylven

Politiet melder om ei trafikkulykke i Ullavika i Sykkylven. To bilar er involverte. Skadeomfanget er ukjent. Bilane skal stå utanfor vegbana no. Naudetatane er på veg.