Trafikkulykke i Sula

Det har vore ei trafikkulykke på E39 ved Bjørkavågen i Sula. Politiet opplyser at det er ein kollisjon mellom lastebil og personbil. Naudetatane er på veg. Fylkesveg 61 er stengt ved Bjørkavågen på grunn av ulykka.