Trafikkulykke i Herøy

På Tjørvågane i Herøy har det skjedd ein samanstøyt mellom to bilar. Naudetatane er på veg til staden og skadeomfang er så langt ukjent. Det skal ifølgje ein tipsar vere lange køar på staden. Politiet opplyser at det ikkje er omkøyringsmoglegheiter på dette tidspunktet.

Laster Twitter-innhold