Trafikkulykke i Eide

Politiet har fått melding om at ein motorsykkel har truffe ein motgåande personbil på Halåsbakken på Fylkesveg 64 i Eide. Føraren av motorsykkelen er bevisst, men det er ikkje kjend kor skadd vedkomande er. Naudetatane er på veg.