Trafikkulykke i Ålesund

I Ålesund sentrum skal ein bil ha køyrd inn i ein anna bil. Totalt tre personar skal vere involvert, men det er ikkje meldt om store personskadar.