Trafikkulykke i Ålesund

Blindheimstunnelen på E 39 i Ålesund er midlertidig stengt på grunn av et trafikkuhell. Nødetatene er på stedet.