Trafikkulukke Svorta

  • Bil på taket på Svorta

    Det er éin person involvert i trafikkulukka på Svorta, melder politiet. Bilen ligg på taket utanfor vegen. Ambulanse er på staden og skadeomfanget er ukjent.

  • Trafikkulukke på Svorta

    Laster Twitter-innhold