Trafikkulukke Rauma

  • Trafikkulukke Rauma

    Nordmøre og Romsdal politidistrikt melder om ei trafikkulukke i Verma. Det skal vere eit einsleg køyretøy som har køyrt av vegen. Naudetatar er på veg til staden.