Trafikkulukke Rauma

Nordmøre og Romsdal politidistrikt melder om ei trafikkulukke i Verma. Det skal vere eit einsleg køyretøy som har køyrt av vegen. Naudetatar er på veg til staden.